Siri Berzelius

En närbild av Siri Berzelius
Urvalsgrupp - Mellan/Tungvikt

Siri Berzelius är litterär kulturprojektledare och poet. Hennes konstnärliga arbete kretsar kring förlorade språk och landskap, den före detta bruksortens existensvillkor. Hon har en examen i litterär gestaltning samt litteraturvetenskap. Under åren 2020-2022 var hon redaktör för tidskriften Ordkonst, och 2023 höll hon i skrivträffar för unga med fokus på flerspråkighet.

Vilka sorts filmer tycker du är mest intressanta?  
Jag dras ofta till filmer som utforskar en viss tematik, och som inte behöver vara särskilt bundna rent dramaturgiskt till en form. Jag tänker spontant på filmer som Blue Bayou, Aftersun, Clara Sola och Mannen utan minne. När lagren av berättelsen läggs på varandra blir det otroligt starkt, även om dessa lager utgjorts av scener som till ytan kan ha tett sig vardagliga. Sen är ju filmerna jag nämnde också otroligt vackra, rent visuellt!

Vad tycker du utmärker en bra kortfilm?  
-Jag tänker att kortfilmen bjuder in till att ställa tittaren en viss fråga, presentera ett dilemma eller kanske beröra en viss smärtpunkt. Inom det korta förloppet ger filmen sällan några färdiga svar på frågan, snarare osäkras frågan, spetsas till ännu mer. Jag tycker att en bra kortfilm stannar i mig efteråt! På vagnen på väg hem, i kassan, ja, att jag fortsätter tänka på den. Den liknar novellen, på så sätt att tittaren i högre utsträckning själv avgör vad hen tar med sig.

Vad ser du fram emot med urvalsuppdraget?
-Det känns superroligt att få se en massa bra film, inte minst film från personer med lokal förankring. Det är alltid något särskilt! Sen att få tillfälle diskutera och vrida och vända dessa verk tillsammans med andra i urvalsgruppen förstås. Jag är övertygad om att det är flera filmer från årets Frame som kommer att stanna med mig.