Tävlingskategorier, priser och jury

Tävlingskategorier och priser 

Mellanvikt: för alla mellan 16-20 år 

Tungvikt: för alla mellan 21-26 år 

27+: för alla över 27 år 

Konstfilm: för alla åldrar