Samarbetspartners

ABF
ABF är studiestudieförbundet som satsar på film och media i Västra Götaland. De erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang runt om i regionen och är nu också huvudarrangör för Noomaraton i Västsverige.
ABF:s bidrag till Frame 2020: att dela ut ett filmstipendium på 10 000 kr till vinnarfilmen i kategorin Tungvikt, där filmen utses av en särskild jury.

www.abf.se
www.abfmedialab.se

Borås Konstmuseum
Borås Konstmuseum har genom sitt mångåriga engagemang för film- och videokonst ett uppdrag från Västra Götalandsregionen att samla, vårda och visa rörlig bild. Museet ställer ut och visar modern videokonst samt tar en aktiv del i den rörliga bildens utveckling.
Borås Konstmuseum bidrag till Frame 2020: en konstintendent ingår i jurygruppen för konstfilmskategorin. Vinnarfilmen får visa sin film på museet med tillhörande konstnärssamtal under nästkommande år. 

boraskonstmuseum.se

Doc Lounge
Doc Lounge är en unik mötesplats där dokumentärfilmen står i centrum som återfinns på många orter, bland annat Göteborg. Varje vecka visas en dokumentärfilm och ofta visas en förfilm av lokal eller regional filmare.
Doc Lounges bidrag till Frame 2020: alla dokumentärer som anmäls till Frame tävlar automatiskt om att få visa sin film på Doc Lounge i Malmö dit filmaren bjuds in för att presentera sin film.

www.doclounge.se/goteborg

Epidemic Sound
Epidemic Sound är ett nytt bolag som ger filmare möjlighet att hitta och använda royaltyfri musik till filmproduktion.
Epidemic Sounds bidrag till Frame 2020: totalt fyra årsprenumerationer av musiktjänsten Commercial som går till de filmer som vinner i varje kategori, samt 19 halvårsprenumerationer som går till vinnarfilmer som får hederspriser eller andra priser i kategorierna samt publiken bästa film i varje kategori.
www.epidemicsound.com

Film i Väst

Film i Väst är regionens filmfond som samproducerar långfilm, dokumentär, kortfilm och tv-drama. Målet är att projekten ska hålla hög konstnärlig kvalitet, ha publikt potential samt utmärka sig på den nationella eller internationella arenan.
Film i Västs bidrag till Frame 2020: I samarbetet med Frame går Film i Väst in med en samproduktionsinsats till ett värde av minst 50 000 kr som tilldelas vinnarfilmen i 27+ kategorin, som utses av en särskild jury. Priset tillfaller både producent och regissör och ska gå till produktionen av en ny kortfilm med inspelning i Västra Götalandsregionen. Projektet ska påbörjas inom 12 månader efter vinsten.
www.filmvast.se

Filmbryggan
Filmbryggan är en ideell förening som arbetar både med filmutbildning av ungdomar och professionellt med filmproduktion. Filmbryggan har kontor hos Gothenburg Filmstudios i Göteborg. 
Filmbryggans bidrag till Frame 2020: ett teknik- och handledningspaket för två filmer, en för fiktion och en för dokumentär, till ett värde av 25 000 kr per pris. Teknikpaketet innefattar kamera, ljud, mickar och myggor, samt ljuspaket. Filmbryggan utser själva två vinnare från kategorierna Tungvikt och 27+. Priset går att använda fram till 31 april 2021.

www.filmbryggan.se

Filmcentrum
Filmcentrum är en förening som distribuerar kortfilmer, dokumentärer och spelfilmer samt arbetar med filmpedagogiska projekt. Föreningen arbetar också kulturpolitiskt för att värna om svenska filmarbetares rätt och möjlighet att leva av sina värv.
Filmcentrums bidrag till Frame 2020: ett distributionspris där en vinnare utses bland alla fyra tävlingskategorier under Frame. Vinnaren väljs ut av Filmcentrum.

filmcentrum.se

Filmkontoret Göteborg Stad
Filmkontoret är en del av Göteborgs Stads satsning på film och rörlig bild. Här kan både den etablerade och den som drömmer om en framtid i filmbranschen hitta information om hur man filmar i Göteborg samt vilka stöd man kan söka från staden.
Filmkontorets bidrag till Frame 2020:
samarbetspart för en av programpunkterna, Varsågod agera, ett samtal mellan Peter Grönlund och Maria Eriksson-Hecht.
goteborg.se

Folkets Bio
Folkets Bio är en distributör av film och projektet Svensk Kortfilm c/o Folkets Bio har funnits sedan 2008, där 15–20 svenska kortfilmer premiärsätts varje år på bio och online. På folketsbio.se/kortfilm fylls kortfilmsutbudet ständigt på med nya fiktiva, dokumentära och animerade kortfilmspärlor.
Folkets Bios bidrag till Frame 2020:
En film i Tungviktsklassen väljs ut för digital distribution av Svensk Kortfilm c/o Folkets Bio. Priset innebär att filmen får online-distribution tillsammans med Folkets Bios andra filmer hos streamingtjänsten Draken Film. Folkets Bio väljer själva ut vinnaren bland bidragen i Tungviktsklassen.
www.folketsbio.se/kortfilm

Gothenburg Studios Development
Gothenburg Studios Development får stöd av Västra Götalandsregionen och Göteborg Stad och drivs med insatser från samarbetspartnerna REDRENTAL by MAAN och Gothenburg Film Studios. De erbjuder teknikstöd till produktion av kortfilm, dokumentärer, musikvideos samt piloter som kan ges till unga, ännu ej etablerade filmare boende i Västra Götalandsregionen. Till unga filmare räknas regissörer, fotografer och producenter i åldrarna 16–29 år. Här finns möjlighet att få stöd med kamerapaket, ljuspaket och studios.
Gothenburg Studios Developments bidrag till Frame 2020: Bästa foto:. Priset består av består av tre filmdagar med ett professionellt kamerapaket och samt ett LED-ljuspaket. Prisets totala hyrvärde är ca 30 000 kr. Priset måste utnyttjas innan 31 mars 2021. Priset är ett bidrag från Gothenburg Studios Development och REDRENTAL by MAAN. Vinnarfilmen väljs ut av Gothenburg Studios Development.

studiocafe.se

Göteborg Film Festival
Göteborg Film Festival är Nordens största filmfestival och bjuder varje år på en filmfest med upp emot 400 filmer från ett 80-tal länder och ett spännande program med gäster och arrangemang där filmen står i fokus.
Göteborg Film Festivals bidrag till Frame 2020: fem bransch-ackrediteringar, vinnarna väljs ut av den särskilda juryn i kategorierna Tungvikt samt +27.

goteborgfilmfestival.se

Göteborgs folkhögskola
Göteborgs folkhögskola har filmlinjen som utvecklar filmberättandet och genomförs i ett nära samarbete med branschen. Utbildningen är ettårig med möjlighet att söka ett års fördjupningskurs.
Göteborgs folkhögskolas bidrag till Frame 2020: samarbetspart
för en av programpunkterna, filmskolorna presenterar sig.
gbg.fhsk.se/kurser/filmproduktionsutbildning

HDK-Valand – Högskolan för konst och design
HDK-Valand – Högskolan för konst och design vid Göteborgs universitet
ger både en kandidat- och masterutbildning inom film men också fristående kurser som exempelvis Filmisk gestaltning.
HDK-Valands bidrag till Frame 2020:
samarbetspart för en av programpunkterna, Pitchskolan, där filmelever möter Baker Karim.
www.gu.se/konst-design

Kulturakademin
Kulturakademin är en organisation som erbjuder kompetensutveckling med såväl spets som bredd för professionella verksamheter, grupper och individer inom scenkonst, musik, film och tv i Västsverige. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd, och Regionutvecklingsnämnden.
Kulturakademins
bidrag till Frame 2020: samarbetspart för en av programpunkterna, Vägen till Cannes, ett samtal med Ninja Thyberg och Johanna Koljonen.
www.kulturakademin.com

KulturUngdom
KulturUngdom är en ideell förening med stöd från Västra Götalandsregionen som backar, synliggör och utvecklar initiativ kring eget skapande, projekt och arrangemang av och med unga 13–30 år. Här kan filmare och andra kreatörer söka kulturstöd, teknik och få coachning.
KulturUngdoms bidrag till Frame 2020: ett stöd på 7 000 kronor till vinnarfilmen i kategorin Mellanvikt, där filmen utses av en särskild jury.
www.kulturungdom.se

Nordiska filmskolan
Nordiska filmskolan är en ettårig folkhögskoleutbildning i Kungälv, där eleverna får lära sig att göra film genom både en lösningsinriktad och konstnärlig process-
Nordiska filmskolans bidrag till Frame 2020: samarbetspart
för en av programpunkterna, filmskolorna presenterar sig.
nordiska.fhsk.se/kurser/filmskolan

Novemberfestivalen
Novemberfestivalen är Sveriges nationella arena för unga filmare. Frame är uttagningstävling i Västsverige i kategorierna Mellan- och Tungvikt. Festivalen utgör en unik årlig mötesplats där filmare och publik kan utbyta erfarenheter, vädra åsikter och knyta nya kontakter över ålders- och regiongränser. 2020 års festival sker 20–21 november i Trollhättan.
novemberfestivalen.se

OFF
OFF står för Oberoende Filmares Förbund är OFF, och är en samlingsplats för filmskapare som inte vill begränsa sig inom olika roller eller kompromissa med sitt personliga uttryck. Föreningen vill främja bättre villkor för filmskapande även utanför traditionella normer och arbeta för en mer inkluderande, jämställd och utvecklande filmbransch.
OFF:s bidrag till Frame 2020: de två vinnarfilmerna, som väljs ut av den särskilda juryn, i kategorierna Tungvikt och 27+ får ett års medlemskap i OFF.
off.se

Shoot&Post
Shoot&Post är postproduktionsbolaget som värnar om talangutveckling i Västsverige. Bolaget som ligger mitt i centrala Göteborg drivs av Michael Sevholt, Christer Engström, Fateh Shams och Christoffer Sevholt. 
Shoot&Post:s bidrag till Frame 2020: fem veckors klipptid i studio samt viss handledning under produktionens olika faser. Värde minst 25 000 kronor.

www.shootpost.se

WIFT
WIFT står för Women In Film and Television och är en förening och ett internationellt nätverk inom filmbranschen som genom sina medlemmars aktiva engagemang driver på utvecklingen mot rättvis fördelning i film- och tv-branschen.
WIFT:s
bidrag till Frame 2020: att stå för två stycken mentorskap med producent Annika Hellström och regissör Andrea Östlund, till ett värde av 5 000 kronor per mentorskap. Två vinnare, en regissör och en producent, väljs ut av Frame Filmfestival i filmkategorierna Tungvikt och/eller 27+.
www.wift.se