Samarbetspartners

ABF
ABF är studiestudieförbundet som satsar på film och media i Västra Götaland. De erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang runt om i regionen och är huvudarrangör för Noomaraton i Västsverige.
ABF:s bidrag till Frame 2022: ett filmstipendium
om 10 000 kr där mottagaren väljs ut bland tävlande filmer i Mellan- och Tungviktskategorierna. Vinnaren väljs av ABF baserat på bästa originella idé och kreativa lösning.
www.abf.se
www.abfmedialab.se

Borås Konstmuseum
Borås Konstmuseum har genom sitt mångåriga engagemang för film- och videokonst ett uppdrag från Västra Götalandsregionen att samla, vårda och visa rörlig bild. Museet ställer ut och visar modern videokonst samt tar en aktiv del i den rörliga bildens utveckling.
Borås Konstmuseum bidrag till Frame 2022: en konstintendent ingår i jurygruppen för konstfilmskategorin. Vinnarfilmen får visa sin film på museet med tillhörande konstnärssamtal under nästkommande år. 

boraskonstmuseum.se

Business Region Göteborg
Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. De bidrar till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. BRG erbjuder kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen. Business Region Göteborg är en av parterna bakom arrangemanget Göteborgs Film & TV-bar.
www.businessregiongoteborg.se

Doc Lounge
Doc Lounge är en unik mötesplats där dokumentärfilmen står i centrum som återfinns på många orter, bland annat Göteborg. Varje vecka visas en dokumentärfilm och ofta visas en förfilm av lokal eller regional filmare.
Doc Lounges bidrag till Frame 2022: alla dokumentärer som anmäls till Frame tävlar automatiskt om att få visa sin film på Sveriges största Doc Loungeklubb i Malmö
 dit vinnaren även bjuds in för att presentera sin film (resan bekostas av Frame). Filmaren får även visningsersättning på 2000 kr. Vinnarfilmen utses av representanter från Doc Lounge Göteborg, Doc Lounge Malmö samt Doc Lounges huvudkontor. 
www.doclounge.se/goteborg

Film i Väst
Film i Väst är regionens filmfond som samproducerar långfilm, dokumentär, kortfilm och tv-drama. Målet är att projekten ska hålla hög konstnärlig kvalitet, ha publikt potential samt utmärka sig på den nationella eller internationella arenan.
Film i Västs bidrag till Frame 2022: I samarbetet med Frame går Film i Väst in med en samproduktionsinsats till ett värde av minst 50 000 kr som tilldelas vinnarfilmen i 27+ kategorin, som utses av en särskild jury. Priset tillfaller både producent och regissör och ska gå till produktionen av en ny kortfilm med inspelning i Västra Götalandsregionen. Projektet ska påbörjas inom 12 månader efter vinsten. Film i Väst är även samarbetspart för en av programpunkterna under festivalen.
www.filmvast.se

Filmbryggan
Filmbryggan är en ideell förening som arbetar både med filmutbildning av ungdomar och professionellt med filmproduktion. Filmbryggan har kontor hos Gothenburg Filmstudios i Göteborg. 
Filmbryggans bidrag till Frame 2022: ett teknik- och handledningspaket för två filmer, en för fiktion och en för dokumentär, till ett värde av 25 000 kr per pris. Teknikpaketet innefattar kamera, ljud, mickar och myggor, samt ljuspaket. Filmbryggan utser själva två vinnare från kategorierna Tungvikt och 27+. Priset går att använda fram till 30 april 2023.

www.filmbryggan.se

Filmkontoret Göteborg Stad
Filmkontoret är en del av Göteborgs Stads satsning på film och rörlig bild. Här kan både den etablerade och den som drömmer om en framtid i filmbranschen hitta information om hur man filmar i Göteborg samt vilka stöd man kan söka från staden. Filmkontoret/Göteborg Stad är en av parterna bakom arrangemanget Göteborgs Film- & TV-bar.
goteborg.se

Folkets Bio
Folkets Bio är en distributör av film och projektet Svensk Kortfilm c/o Folkets Bio har funnits sedan 2008, där 15–20 svenska kortfilmer premiärsätts varje år på bio och online. På folketsbio.se/kortfilm fylls kortfilmsutbudet ständigt på med nya fiktiva, dokumentära och animerade kortfilmspärlor.
Folkets Bios bidrag till Frame 2022:
En film i Tungviktsklassen väljs ut för digital distribution av Svensk Kortfilm c/o Folkets Bio. Priset innebär att filmen får online-distribution tillsammans med Folkets Bios andra filmer hos streamingtjänsten Draken Film. Folkets Bio väljer själva ut vinnaren bland bidragen i Tungviktsklassen.
www.folketsbio.se/kortfilm

Forum för Visuell Praktik
Forum för Visuell Praktik är en ideell förening med uppgift att bedriva bildningsverksamhet inom bildområdet utifrån ett konstnärligt perspektiv. Föreningen är icke vinstdrivande och partipolitiskt och religiöst obunden med säte i Göteborg men verkar nationellt. Forum för Visuell Praktik är en av parterna bakom arrangemanget Göteborgs Film- & TV-bar.
visuellpraktik.se

Förvaltningen för kulturutveckling
Förvaltningen för kulturutveckling arbetar för att skapa förutsättningar för att alla invånare i Västra Götaland har rätt till ett rikt kulturliv. Som en del av detta producerar förvaltningen årligen Frame Filmfestival. 
Förvaltningen för kulturutvecklings bidrag till Frame 2022: 10.000 kronor i filmstipendium till vinnaren i kategorierna Konstfilm och Tungvikt. 
www.vgregion.se/kulturutveckling

Gothenburg Studios Development
Gothenburg Studios Development får stöd av Västra Götalandsregionen och Göteborg Stad och drivs med insatser från samarbetspartnerna REDRENTAL by MAAN och Gothenburg Film Studios. De erbjuder teknikstöd till produktion av kortfilm, dokumentärer, musikvideos samt piloter som kan ges till unga, ännu ej etablerade filmare boende i Västra Götalandsregionen. Till unga filmare räknas regissörer, fotografer och producenter i åldrarna 16–29 år. Här finns möjlighet att få stöd med kamerapaket, ljuspaket och studios.
Gothenburg Studios Developments bidrag till Frame 2022: Delar ut pris för Bästa foto. Priset består av består av tre filmdagar med ett professionellt kamerapaket och samt ett LED-ljuspaket. Prisets totala hyrvärde är ca 30 000 kr. Priset måste utnyttjas innan 31 december 2022. Priset är ett bidrag från Gothenburg Studios Development och REDRENTAL by MAAN. Vinnarfilmen väljs ut av Gothenburg Studios Development.

studiocafe.se

Göteborg Film Festival
Göteborg Film Festival är Nordens största filmfestival och bjuder varje år på en filmfest med upp emot 400 filmer från ett 80-tal länder och ett spännande program med gäster och arrangemang där filmen står i fokus.
Göteborg Film Festivals bidrag till Frame 2022: fyra bransch-ackrediteringar till Göteborg Film Festival 2022 samt fina goodie-bags till alla vinnare på Frame.

goteborgfilmfestival.se

HDK-Valand – Högskolan för konst och design
HDK-Valand vid Göteborgs universitet
ger både en kandidat- och masterutbildning inom film men också fristående kurser som exempelvis Filmisk gestaltning.
HDK-Valands bidrag till Frame 2022:
samarbetspart för en av programpunkterna, där vi får möta elever från HDK Valands kandidatutbildning inom film.
www.gu.se/konst-design

Kulturakademin
Kulturakademin är en organisation som erbjuder kompetensutveckling med såväl spets som bredd för professionella verksamheter, grupper och individer inom scenkonst, musik, film och tv i Västsverige. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd, och Regionutvecklingsnämnden.
Kulturakademins
bidrag till Frame 2022: samarbetspart för en programpunkt under festivalen samt vår livesändning av festivalen under söndag 12 september.
www.kulturakademin.com

KulturUngdom
KulturUngdom är en ideell förening med stöd från Västra Götalandsregionen som backar, synliggör och utvecklar initiativ kring eget skapande, projekt och arrangemang av och med unga 13–30 år. Här kan filmare och andra kreatörer söka kulturstöd, teknik och få coachning.
KulturUngdoms bidrag till Frame 2022: ett stöd på 7000 kronor till vinnarfilmen i kategorin Mellanvikt, där filmen utses av en särskild jury.
www.kulturungdom.se

Mediapoolen
Mediapoolen är en mediecentral som ända sedan 2001 har servat förskola, grundskola och seniorer med inspirerande och kvalitetssäkrat innehåll. De arrangerar även fortbildningar för pedagoger och kurser för elever.
Mediapoolens bidrag till Frame 2022: ett pris om 
3000 kr till en vinnarfilm i någon av alla fyra tävlingsklasser. Filmaren kan sedan själv avgöra om hen vill tacka ja till Mediapoolens erbjudande att köpa rättigheterna till filmen för att distribuera i sina kanaler för summan 8000 kronor. Mediapoolen tar då fram en filmhandledning och filmen kan erbjudas i regionens kulturkatalog.
www.mediapoolen.se

Novemberfestivalen
Novemberfestivalen är Sveriges nationella arena för unga filmare. Frame är uttagningstävling i Västsverige i kategorierna Mellan- och Tungvikt. Festivalen utgör en unik årlig mötesplats där filmare och publik kan utbyta erfarenheter, vädra åsikter och knyta nya kontakter över ålders- och regiongränser. 2022 års festival sker 25-26
 november i Trollhättan.
novemberfestivalen.se

OFF
OFF står för Oberoende Filmares Förbund och är en samlingsplats för filmskapare som inte vill begränsa sig inom olika roller eller kompromissa med sitt personliga uttryck. Föreningen vill främja bättre villkor för filmskapande även utanför traditionella normer och arbeta för en mer inkluderande, jämställd och utvecklande filmbransch.
OFF:s bidrag till Frame 2022: de två vinnarfilmerna i kategorierna Tungvikt och 27+, som väljs ut av den särskilda juryn, får ett års medlemskap i OFF.
off.se

Shoot&Post
Shoot&Post är postproduktionsbolaget som värnar om talangutveckling i Västsverige. Bolaget som ligger mitt i centrala Göteborg drivs av Michael Sevholt, Christer Engström, Fateh Shams och Christoffer Sevholt. 
Shoot&Post:s bidrag till Frame 2022: fem veckors klipptid i studio samt viss handledning under produktionens olika faser. Värde minst 25 000 kronor.

www.shootpost.se

WIFT
WIFT står för Women In Film and Television och är en förening och ett internationellt nätverk inom filmbranschen som genom sina medlemmars aktiva engagemang driver på utvecklingen mot rättvis fördelning i film- och tv-branschen.
WIFT:s
bidrag till Frame 2022:
 två mentorskap samt ett års medlemsskap i WIFT vardera, två vinnare väljs ut bland kvinnliga regissörer och producenter i Tungvikt och 27+. Mottagarna av priset väljs ut av Frame Filmfestival. 
www.wift.se