RegiGym - ett träningsrum i personregi

Regigym logotype
9 sep, 13:00 - 16:00, Gothenburg Film Studios

Träna upp dina regimuskler! 

Träning ger färdighet. Under hösten startar vi upp RegiGym igen. Nu med premiär på Frame så är regicoachen Lisa Meyer förberedd med scener och tillsammans tränar ni på personregi och utforskar idéer om hur man som regissör kan nå de bästa möjliga skådespelarprestationerna framför kameran.

Passet inleds med en halvtimme som fungerar som en slags ”uppvärmning” i personregi. Här presenterar regicoachen Lisa Meyer grundläggande begrepp som man kan använda som verktyg i sitt regiarbete. De efterföljande två timmarna arbetar vi tillsammans med sig några scener som Lisa har med sig.

RegiGym är riktat till skådespelare och regissörer, men den som vill, kan delta. Du måste dock anmäla dig. Vi har begränsat antalet platser till 8 stycken på denna kurs.

Anmälan

Begränsat till 8 platser, föranmälan krävs. 
Workshopen är nu full.

Anmäl dig här

RegiGym är ett samarbete mellan FilmCloud och Gothenburg Studios Development