Om webbplatsen

Om webbplatsen

Vårt mål är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt för så många som möjligt, oavsett personliga eller tekniska förutsättningar. Här hittar du information om hur vår webbplats fungerar.

Västra Götalandsregionens Kulturförvaltningen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur vgregion.se/kulturutveckling uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Majoriteten av webbplatsen är tillgänglig men det finns undantag, se nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vgregion.se/kulturforvaltningen som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.

E-post: kultur@vgregion.se
Telefon: 010-441 00 00 (växel)

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Bristande förenlighet med lagkraven

Vår ambition är att löpande åtgärda bristerna med hjälp av intern utvärdering och automatiska tester. 

Brister gällande texter, bilder, filmer och dokument

 • Bilder som är används som dekoration saknar alternativtext. 
 • Det saknas textning på en del filmer.
 • Det saknas syntolkning på filmer. 
 • Det finns dokument som inte kan läsas med hjälpmedel. Dokument som är offentliggjorda innan den 23 september 2018 är oftast inte tillgänglighetsanpassade.
 • Vi använder ett klart och tydligt språk så långt det går. En del av vårt innehåll innehåller branschspecifika uttryck som vi inte alltid förklarar.

 

Delar med kodningsbrister som försvårar navigering med hjälpmedel

 • Det finns delar som saknar ledtexter och etiketter vilket försvårar för användare med hjälpmedel.
 • Det finns delar som inte har ett tydligt tangentbordsfokus. Detta gör det svårare att se vad som är markerat.
 • I en del formulär markeras inte fel ifyllda fält vilket försvårar för användare med skärmläsare.
 • Det finns kodproblem som försvårar användandet av hjälpmedel på delar av vår webbplats till exempel i formulär.
 • Det finns inmatningsfält där syftet med fältet inte är tydligt för hjälpmedel.
 • Innehåll som poppar upp kan vara svårt att uppfatta med hjälpmedel.
 • Det finns funktioner där klick inte går att ångra.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tillgänglighet för redaktionellt innehåll, det vill säga text, bild, film och dokument. Vi använder Västra Götalandsregionens gemensamma mallar vilket innebär att tekniken för webbplatsen testas av regionens enhet Koncernstab digitalisering. 

Webbplatsen publicerades den 8 december 2021. 

Redogörelsen uppdaterades den 12 april 2024.

Granskningsmetod