Tid

Idag lever vi i en tid med ständig tidsbrist, i ett samhälle med individen i fokus. Mitt liv är uppdelat i två sfärer, med två olika tideräkningar. En på skolan där jag påstås ha all tid i världen och utanför den, där varje sekund räknas. Mina sekunder är viktiga men vad ska min bror säga om sina egna? Hans är livsviktiga. De är prydligt räknade med ett oundvikligt mål i slutet. Han ska åka in, hans tid i friheten ska bytas ut till en tid bakom galler. Vad händer med vår relation då?

Längd
14:30