Mariangela Mendez Prencke

Mariangela Mendez Prencke

Mariangela Mendez Prencke är konsthallschef på Havremagasinet i Boden där samtidskonsten står i centrum.
Vad är konstfilm tycker du?
Konstfilm är ett språk, ett assemblage av bild – och ljud - i rörelse som expanderar i tid, som man vänder sig till med en önskan och ett hopp om att kunna säga, uttrycka sig, eller kommunicera vad man annars inte lyckas säga med orden, skriftligt eller muntligt.
Vad var dina förhoppningar att få se i Frames konstfilmskategori?
Något jag inte har föreställt mig än. Något som ge mig nya perspektiv, nya tankar om vad som är viktigt. Tankar från en person som bryr sig, som ger sig hän, intelligens och karisma i alla bemärkelser när de är som bäst.
Något tips till den som vill få lite inspiration till konstfilm?
Titta på vad andra filmer, se på vad andra har gjort, i olika språk, medier (film, litteratur, journalistik, vetenskap…). Läs, skriv och finn din röst för att kunna berätta det som är viktigt här och nu. Var allvarlig och var generös, tänk på varför du ber om människors fria tid för ditt verk. Tänk på vad du kan erbjuda i gengäld för denna dyrbara uppoffring. Det kan hur som helst inte vara ett skäl eller en ursäkt till att inte säga någonting.