Caroline Gustafsson

Caroline Gustafsson

Caroline Gustafsson är curator på Borås Konstmuseum och har ett starkt intresse för konstfilm.

Vad är konstfilm tycker du?
Det är så mycket som kan få falla inom denna kategori, för mig är det ett väldigt plastiskt begrepp precis som samtidskonsten. Den konstnärliga granskande blicken är en viktig komponent, men i uttryck och narrativ har och bör konstfilm ha många skepnader.

Vad var dina förhoppningar att få se i Frames konstfilmskategori?
Filmer som träffsäkert tar pulsen på samtiden, lyfter aktuella samhällsfrågor och utmanar normer både i innehåll som i gestaltandet. Gärna en balans mellan humor och allvar.

Något tips till den som vill få lite inspiration till konstfilm?
Att våga ta nya grepp och experimentera!